1511 Valley St, Dayton, OH 45404, USA

918 Woodley Rd, Dayton, OH 45403, USA
Photo: google.com

3111 Colonel Glenn Hwy, Beavercreek, OH 45324, USA

3111 Colonel Glenn Hwy, Fairborn, OH 45324, USA

26 Josie St, Dayton, OH 45403, USA

2139 Salem Ave, Dayton, OH 45406, USA
Photo: www.daytoncommunitymasjid.org