juma masjid awadh nagar

QPWX+R5P, Awadh Nagar, Boisar, Maharashtra 401501, India