masjid E Umar

pote Nagar, tempo chowk, HW2C+RV2, Mate Nagar, Wadgaon Sheri, Pune, Maharashtra 411014, India