SUNNI MUSLIM MASJID

near government hospital, Savarkar Nagar, Malbari Nager, Vasind, Maharashtra 421601, India