Markaz masjid dharur

R4C6+5G9, Dharur Main Rd, Dharur, Maharashtra 431124, India