Masjide e sultaniya

WHFH+RXV, Khan St, Bhanjanagar, Odisha 761126, India