Masjid Jabal Nur

Jl. Tj. Ria IV No.10, Tj. Ria, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua 99117, Indonesia

Contact Masjid Jabal Nur

Location on Map

Contact Masjid Jabal Nur

Jl. Tj. Ria IV No.10, Tj. Ria, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua 99117, Indonesia

Phone: N/A

Email: N/A

Website: N/A