Gostivisht Mosque

Unnamed, 9J8H+R2R, Road, Gostivisht, Albania