712 W Oglethorpe Blvd, Albany, GA 31701, USA
Photo: google.com

831 W Highland Ave, Albany, GA 31701, USA
Photo: google.com

1214-1298 Eager Ave, Albany, GA 31707, USA